Zabývám se stylingem a designem celého spektra architektonických úloh za účelem vizualizací, od interiérů, rodinných domů, přes větší zakázky, až po veřejný prostor. Mám rád výzvy. Ke každé úloze, která je mi svěřena, přistupuji individuálně. Seznamte se s tím, jak pracuji, nebo mě rovnou neváhejte kontaktovat.

I deal with the styling and design of a whole range of architectural tasks for visualization purposes, from interiors, family houses, through larger orders to public spaces. I like challenges. For every task, I entrust approach each other individually. Let´s get to know how I work or don´t hesitate to contact me.